gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Звернення громадян

Закон України «Про звернення громадян»

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Умови надання публічної інформації

Для оформлення інформаційного запиту ви також можете звернутися:

  • за телефоном (0432) 67-29-80;
  • по факсу (0432) 67-29-80;
  • електронна пошта - zvern@vn.dsp.gov.ua
  • по пошті або особисто за адресою 21050, м. Вінниця вул. Магістратська, 37.

Для громадян, громадських організацій та юридичних осіб: телефон (факс) (0432) 67-29-80, письмово: 21050, м. Вінниця вул. Магістратська, 37, (на конверті вказувати Публічна інформація); відповідальна особа – Недозимована О.А.; електронна пошта - nedozimovana@vndsp.gov.ua .

Інформація на запит надається безоплатно.

Вимоги до звернення

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Протягом  2019 року до Управління Держпраці у Вінницькій області надійшло 654 звернення від 1067 громадян (637 – заяв, 17 – скарг). З них: 171 повторне звернення, 40 колективних, 232 надійшло поштою від громадян особисто, 73 через органи влади, 349 від інших органів установ і організацій.

Протягом  2020 року до Управління Держпраці у Вінницькій області надійшло 684 звернення від 1592 громадян (669 – заяв, 15 – скарг). З них: 138 повторне звернення, 50 колективних, 243 надійшло поштою від громадян особисто, 27 від громадян на особистому прийомі, 82 через органи влади, 332 від інших органів установ і організацій. Надійшло 16 звернень з питань охорони праці та промислової безпеки.

Протягом  2021 року до Управління Держпраці у Вінницькій області надійшло 893 звернення від 1606 громадян (866 – заяв, 14 – скарг). З них: 184 повторних звернень, 73 колективних, 173 надійшло поштою від громадян особисто, 148 від громадян на особистому прийомі, 122 через органи влади, 450 від інших органів установ і організацій. Надійшло 13 звернень з питань охорони праці та промислової безпеки.

Закон України «Про звернення громадян» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.