gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Ринковий нагляд

Адреса для повідомлень про продукцію, що не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції  – zvern@vndsp.gov.ua

фіційний сайт органу ринкового нагляду — uvaga.gov.ua.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1069 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF/paran59#n59 затверджено перелік з семи органів державного ринкового нагляду та сфери їх відповідальності. Органи ринкового нагляду становлять єдину систему. Одним з таких органів  визначено Державну службу України з питань праці (Держпраці) з його територіальними управліннями.  

До сфери відповідальності Держпраці підпадають:

  • прості посудини високого тиску (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску”);
  • ліфти і компоненти безпеки для ліфтів (постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів”);
  • канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 342 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”);
  • обладнання, що працює під тиском (постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”);
  • засоби індивідуального захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”);
  • вибухові матеріали промислового призначення (постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 802 “Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”);
  • обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах”);
  • машини та устаткування (постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин”);
  • рухоме обладнання, що працює під тиском (постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском”);
  • знаки безпеки і захисту здоров’я працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 “Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”)

Орган державного ринкового нагляду  http://dsp.gov.ua/category/diyalnist/rynkovyi-nahliad/ .

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2022 рік та обґрунтування: https://dsp.gov.ua/sektoralnyi-plan-derzhavnoho-rynkovoho-nahliadu-na-2022-rik-ta-obgruntuvannia/

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.