gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Експертиза умов праці

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановити пільги та компенсації за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють процес проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова КМУ від 01.08.92 № 442) та Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Мінпраці України від 01.09.92 № 41).

Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і повноваження    якої   визначаються   наказом   по   підприємству, організації,  в  строки, передбачені колективним договором, але не рідше  ніж  один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації,  а  в  разі  відсутності  профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа.

Позачергово  атестація  проводиться  у  разі докорінної зміни умов  і  характеру  праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету,  трудового  колективу або його виборного органу, органів Держпраці. 

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації покладається на керівника підприємства, організації.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.