gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Будівництво

ПЛАНУЄТЕ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ?

А ВИ ПОВІДОМИЛИ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН ДЕРЖПРАЦІ ПРО СВОЇ НАМІРИ?

Управління Держпраці у Вінницькій області звертає увагу суб’єктів господарювання будівельної галузі на необхідності суворого дотримання «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017  № 1050.

Відповідно до зазначеного нормативно-правового акта, зареєстрованого у покажчику нормативно-правових актів з охорони праці за номером 45.2-7.03-17, замовник або керівник будівництва (фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції) до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Звертаємо увагу! Розділом ІІ пункт 3 НПОАП 45.2-7.03-17 встановлено, що замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках в одному із таких випадків:

  • якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;
  • якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

Зазначений вище Додаток 2 містить загальні данні щодо виконання будівельних робіт таких, як місцезнаходження будівельного майданчика, інформація про замовника, види споруд, відомості про керівника будівництва, передбачуваний термін початку робіт та тривалість робіт на будівельному майданчику, передбачувана максимальна кількість осіб, зайнятих на будівельному майданчику, кількість підприємств і фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, що діятимуть на будівельному майданчику, відомості про вибрані підрядні. Водночас, до документа необхідно вносити відомості про Координатора(ів) з охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та Координатора(ів) з охорони праці на стадії будівництва.

Одразу надамо відповідь на питання, що щойно постало у голові: хто вони ці координатори?

Отже, координатор з питань охорони праці на стадії будівництва – це компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у розділі IV  Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво – це компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії розроблення проектної документації виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у пункті 1 розділу IV Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Тобто, координатори - це особи на яких наказом чи розпорядженням замовником або керівником будівництва покладено додаткові повноваження з питань охорони праці.

Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Між тим, допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Додатково: попередня інформація про виконання будівельних робіт розміщується  замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика. Вона повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.