(0432) 67-29-80
Вінницька область

Звернення громадян

Закон України «Про звернення громадян»

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Протягом  2019 року до Управління Держпраці у Вінницькій області надійшло 654 звернення від 1067 громадян (637 – заяв, 17 – скарг). З них: 171 повторне звернення, 40 колективних, 232 надійшло поштою від громадян особисто, 73 через органи влади, 349 від інших органів установ і організацій.

Протягом  2020 року до Управління Держпраці у Вінницькій області надійшло 684 звернення від 1592 громадян (669 – заяв, 15 – скарг). З них: 138 повторне звернення, 50 колективних, 243 надійшло поштою від громадян особисто, 27 від громадян на особистому прийомі, 82 через органи влади, 332 від інших органів установ і організацій. Надійшло 16 звернень з питань охорони праці та промислової безпеки.

 

 

Закон України «Про звернення громадян»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.