(0432) 67-29-80
Вінницька область

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З метою забезпечення безпечної експлуатації котелень та попередження травматизму і аварій при експлуатації котельного обладнання Управління Держпраці у Вінницькій області звертає увагу на необхідність вжиття першочергових заходів щодо дотримання порядку проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації опалювальних котлів, у першу чергу теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

Управління Держпраці у Вінницькій області, пропонує власникам  забезпечити проведення навчання та перевірку знань обслуговуючого персоналу котелень НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», що затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 05.03. 2018 р. № 333, та які  зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 р. за № 433/31885, а також проведення технічного огляду опалювальних котлів теплопродуктивністю понад  0,1 МВт, для визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції і модернізації, умов та  строку  подальшої безпечної експлуатації устатковання,  оцінки технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам тощо.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про охорону праці» на  експлуатацію (застосування) устаткування підвищеної небезпеки суб’єкт господарювання отримує дозвіл.

Згідно з пунктом 9 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, до устаткування підвищеної небезпеки належать парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

 

Порядок  проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт у відповідності до вимог Правил охорони праці під час експлуатації, обладнання що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18)

1. Наявність розробленої спеціалізованими проектними організаціями конструкторської документації на котли та котельні

2. Виготовлення, монтаж, налагоджування, реконструкція, ремонт котлів та їх елементів повинні виконуватися підприємствами чи організаціями, що мають технічні засоби, необхідні для якісного виконання робіт.

Наявність у підприємств та організацій, які проводили роботи з виготовлення, ремонту, реконструкції та монтажу котлів, дозволів від органів Держпраці (Держгірпромнагляду) на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки (у багатьох випадках підприємства, що проводять роботи  з монтажу котлів в закладах освіти області таких дозволів не мають).

Виготовлення, монтаж, налагоджування, реконструкція і ремонт котлів або окремих елементів повинні виконуватись за технологією, розробленою організацією до початку робіт, відповідно до вимог цих правил і технічних умов, затверджених у встановленому порядку.

3. Кожен виготовлений котел повинен постачатися замовнику з паспортом встановленої форми та з інструкцією з монтажу і експлуатації. 

4. Стаціонарні котли повинні встановлюватись в будівлях та приміщеннях, що відповідають вимогам ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні», Правил безпеки у газовому господарстві і цих правил. Встановлення котлів в підвальному приміщені ЗАБОРОНЕНО.

5. Котли споряджаються обліковим номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб’єкта господарювання, у якого у власності або в користуванні (оренда, лізинг) вони перебувають.

    Облік має здійснювати працівник, відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском, або інший відповідальний працівник, призначений роботодавцем.

   Обліковий номер і дата здійснення запису про облік вносяться працівником, який здійснює облік, у журнал нагляду (паспорт) обладнання під тиском.

6. Кожен нововстановлений котел може бути введений в експлуатацію після його технічного огляду проведеного спеціалізованою організацією відповідно до вимог Правил.

Періодичний технічний огляд котлів проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше:

1) одного разу на 4 роки – зовнішній і внутрішній огляди;

2) одного разу на 8 років – гідростатичне випробування.

Гідростатичне випробування котлів проводиться тільки при задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів.

        7. Власник повинен забезпечити утримання котлів у справному стані, а також безпечні умови їх роботи, організувавши обслуговування, ремонт і нагляд відповідно до вимог Правил та одержати дозвіл органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

8. Для здійснення у відповідності з вимогами цих Правил технічного огляду, забезпечення справного стану і постійного контролю за безпечною експлуатацією котлів, власником котла має бути призначена особа, відповідальна за його справний стан і безпечну експлуатацію. Така особа призначається з інженерно-технічних працівників, які мають відповідну кваліфікацію, теплотехнічну освіту і пройшли перевірку знань цих правил у встановленому порядку.

 Відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію може бути покладена на інженерно-технічного працівника, який не має теплотехнічної освіти, але пройшов навчання в інституті підвищення кваліфікації у повному обсязі за спеціальною програмою і склав екзамен.

Призначення відповідальної особи необхідно оформляти наказом по підприємству із записом дати і номеру наказу в паспорт котла.

Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію котлів зобов’язаний:

 • регулярно оглядати котли в робочому стані;
 • щоденно в робочі дні перевіряти запис у змінному журналі і розписуватись в ньому;
 • проводити роботу з персоналом з підвищення його кваліфікації;
 • проводити технічні огляди котлів;
 • зберігати паспорти котлів;
 • проводити протиаварійні тренування з персоналом котельні;
 • перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації та ремонті котлів.

9. До обслуговування котлів можуть бути допущені особи, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, та атестацію в установленому порядку відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань із питань охорони праці.

Навчання і первинна атестація машиністів (кочегарів) і операторів котельні повинна проводитись в професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах. Індивідуальна підготовка зазначеного персоналу не допускається.

 10. Обслуговуючий персонал зобов’язаний знати послідовність операцій при аварійній зупинці котла.

11. Котел повинний бути негайно зупинений і відключений дією захисту чи персоналом у випадках, передбачених виробничою інструкцією, зокрема при наступних несправностях і відхилення від норм:

 • при виявлені несправності запобіжного клапана;
 • припинені дії всіх живильних насосів;
 • виявлені тріщин, випучин, пропусків у зварних швах;
 • згасанні факелів у топці при камерному спалювані палива;
 • зникненні електричної напруги, яка подається на всі контрольно-вимірювальні прилади, прилади дистанційного й автоматичного управління;
 • виникнення пожежі в котельні, яка загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу.

12. Кожний елемент котла, внутрішній об’єм якого обмежений запірними органами, повинен бути захищений запобіжними клапанами, які автоматично запобігають підвищенню тиску.

13. Перевірка справності дії запобіжних клапанів їх короткочасним «підривом» проводиться при кожному пускові котла в роботу, а в період роботи – не рідше одного разу на зміну оператором котельні. Робота котлів з несправними або не відрегульованими запобіжними клапанами ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

14. Водний режим котлів повинен забезпечувати роботу парових і водогрійних котлів без ушкодження їх елементів у наслідок відкладання накипу і шламу або внаслідок корозії металу.

Експлуатація котлів без докотлової обробки води забороняється.

15. У котельні повинна вестись відповідна технічна документація, а саме:

 • вахтовий (змінний) журнал;
 • ремонтний журнал;
 • журнал обліку якості хімічно-очищеної води;
 • розроблені та вивішені в котельні виробничі інструкції та інструкції з охорони праці обслуговуючого персоналу.
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.