(0432) 67-29-80
Вінницька область

Запропоновано зупинити виконання робіт та експлуатацію обладнання

Запропоновано зупинити виконання робіт та експлуатацію обладнання

Посадовими особами Управління Держпраці у Вінницькій області: завідувачем сектору гірничого нагляду – головним державним  інспектором Олександром Прущаком, головним державними інспекторами відділів нагляду в машинобудуванні та енергетиці Андрієм Романенком та нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Олександром Мандренком проведено планову перевірку ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство».

Під час перевірки виявлено ряд порушень вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки, а також ведення робіт, пов’язаних з використанням і переробкою мінеральної сировини, зокрема:

  • на екскаваторі VOLVO EC290BNLC не вивішена таблиця сигналів;
  • не здійснюються відповідні заходи з осушення родовища, які б забезпечували безпеку робіт та недопущення погіршення якості корисних копалин;
  • роботодавець не отримав дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, вантажопідіймальні крани;
  • до виконання підрядних робіт допущено суб’єкта господарювання (ТОВ «Будівельна компанія РЕДДІТО»), який письмово не повідомив Управління Держпраці у Вінницькій області за місцем виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та експлуатації з наданням копії дозволів;
  • у приміщені котельні відсутні схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури тощо.

За допущені порушення вимог нормативно-правових актів три посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності. Керівникові запропоновано зупинити виконання робіт та експлуатацію обладнання, яке створює загрозу життю і здоров’ю працівників.

Результати перевірки фахівці Держпраці з посадовими особами та інженерно-технічними працівниками товариства розглянули на нараді, під час якої розглянули та проаналізували виявлені порушення, надали рекомендації щодо їх усунення та недопущення у подальшому.

Олександр Прущак наголосив на неухильному дотриманні НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», а також на необхідності своєчасного проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій за професіями та видами робіт, наявності дозволів на проведення робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки для зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій і аварій, а також профілактики виробничого травматизму.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.