(0432) 67-29-80
Вінницька область

Запропоновано зміни до Технічного регламенту простих посудин високого тиску

Запропоновано зміни до Технічного регламенту простих посудин високого тиску

Міністерство соціальної політики України, відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Технічного регламенту простих посудин високого тиску» (www.msp.gov.ua/projects/469/) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проекту наказу.

Проект акта розроблено з метою виконання статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони щодо адаптації Технічного регламенту простих посудин високого тиску до Директиви 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 в частині визначення спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

Міністерство соціальної політики України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел.: (044) 287-38-47.

Адреса електронної пошти: o.o.shutenko@mlsp.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику – Державній регуляторній службі України (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 254-56-73, факс 254-43-93, адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua).

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.