gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

Чи поширюється дія нормативно-правових актів з охорони праці на підрядні організації, які здійснюють ведення технологічних процесів на металургійних підприємствах і у виробничих цехах?

Відповідно до статті 13 Закону № 2694-XII роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечувати безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці та здійснювати контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Правила охорони праці в металургійній промисловості затверджені наказом Держгірпромнагляду від 22.12.2008 № 289, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 за № 87/16103 (НПАОП 27.0-1.04-08), та Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.07.2009 № 118, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 20.08.2009 за № 792/16808 (НПАОП 27.1-1.04-09), поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють ведення технологічних процесів, експлуатацію, обслуговування й ремонт устаткування у прокатному виробництві і виконують проектування, будівництво, реконструкцію, виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт, обстеження, технічне діагностування та експлуатацію устаткування на металургійних підприємствах і у виробничих цехах.

Враховуючи вимоги чинного законодавства, дія нормативно-правових актів з охорони праці поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності в тому числі і на підрядні організації, які здійснюють ведення технологічних процесів.

За матеріалами Держрпраці

2021-10-19

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.