(0432) 67-29-80
Вінницька область

Задля поліпшення і збереження здоров’я працівників, підвищення працездатності і продуктивності праці

Заступник начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Вінницькій області Світлана Юревич провела нараду з посадовими особами та працівниками Державного навчального закладу «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості» щодо змін, які відбулися у законодавстві про працю та інших нормативно-правових актах і стосуються, зокрема, гігієни праці..

Під час заходу зазначено, що відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Фахівець Держпраці наголосила на необхідності розробки комплексу заходів та їх виконання щодо запобігання виникненню професійних захворювань та для зниження захворюваності з тимчасової втрати працездатності, на поліпшення і збереження здоров’я працівників, підвищення працездатності і продуктивності праці.

Окремо С.О.Юревич зупинилась на питанні профілактики та недискримінації  за ВІЛ/СНІД. Так, у  ст.2-1 Кодексу законів про працю України зазначено, що наша держава забезпечує рівні права і можливості для всіх працівників, у тому числі, незалежно від підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД. А статтею 25 заборонено при оформленні трудового договору вимагати від осіб, що поступають на роботу, документи, надання яких не передбачено законодавством.

Законодавство України не передбачає обов’язкового дослідження на ВІЛ для жодної з категорій претендентів на роботу і для жодної з категорій працюючих. Отже, наявність ВІЛ-інфекції не може бути основою для відмови людині у прийнятті на роботу або підставою для її звільнення з роботи.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.