(0432) 67-29-80
Вінницька область

За результатами перевірки ТОВ «Шляхбудматеріали» проведено семінар-нараду

За результатами перевірки ТОВ «Шляхбудматеріали» проведено семінар-нараду

Заступник начальника відділу з питань гігієни праці Світлана Юревич взяла участь у плановій перевірці ТОВ «Шляхбудматеріали» щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та питань з гігієни праці.

Під час перевірки встановлено, що медичні огляди пройдено у повному обсязі, працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту та санітарно-побутовими приміщеннями у достатній кількості. Єдиним недоліком є те, що у колективному договорі відсутні положення з питань ВІЛ/СНІД, зокрема щодо подолання стигми і дискримінації серед працівників.

За результатами перевірки проведено семінар-нараду, ході якої Світлана Юревич, зокрема, нагадала присутнім, що головне призначення проведення періодичних медичних оглядів – своєчасне виявлення ранніх ознак загальних та професійних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров’я працівників, оцінка можливості продовження роботи у умовах дії конкретних факторів, а також розробка відповідних лікувальних та оздоровчих заходів для працівників групи ризику.

Окремо С.О.Юревич зупинилась на питанні профілактики та недискримінації  за ВІЛ/СНІД. Стигматизація й дискримінація, пов’язані з ВІЛ/СНІД, зокрема, впливають на самосвідомість інфікованих людей, викликаючи у них депресію, занижену самооцінку й відчай. Зниження рівня стигматизації є необхідним кроком для ефективної боротьби з епідемією та надання адекватного догляду і підтримки тим, кого стосується ця проблема.

У ст.2-1 Кодексу законів про працю України зазначено, що держава забезпечує рівні права і можливості для всіх працівників, у тому числі, незалежно від підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД. А статтею 25 заборонено при оформленні трудового договору вимагати від осіб, що поступають на роботу, документи, надання яких не передбачено законодавством.

Світлана Юревич  також довела до відома присутніх звернення Організаційного комітету з підготовки до проведення Всесвітнього дня охорони праці під девізом «Захищене і здорове покоління» і звернула увагу, що в Україні інтереси молодих працівників до 18 років достатньою мірою захищені нормами законодавства (не дозволено прийом на роботу осіб до 16 років, установлено скорочений робочий тиждень, заборонено працювати вночі та в позаурочний час тощо). Але відповідного захисту потребує і молодь до 24 років, яка ще не має належних навичок та достатнього досвіду, не досягла фізичної і психологічної зрілості.

Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток національної економіки. Відомо, що витрати, які несе держава через виробничі травми та професійні захворювання молоді, у майбутньому стають значно більшими, ніж стосовно дорослих працівників.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.