(0432) 67-29-80
Вінницька область

Вирішили посилити контроль безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки

Головними державними інспекторами відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Вінницькій області доведено інформацію про виробничий травматизм на підприємствах машинобудівної галузі. Проаналізовано причини настання нещасних випадків на виробництві та необхідність вжиття заходів безпеки відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Під час зустрічі наголошувалось на необхідності посилити контроль за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій, своєчасності проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, підготовці кадрів, проходженні стажування прийнятих на роботу працівників, відповідності освіти керівного складу, професійному доборі тощо.

У підсумку учасники наради ухвалили рішення про посилення уваги до безпечного виконання робіт під час експлуатації електрогосподарства та об’єктів котлонагляду, роботи щодо удосконалення системи управління охороною праці, проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо запобігання нещасним випадкам, а також про приведення у відповідність до чинного законодавства нормативно-правової документації з питань охорони праці на підприємстві.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.