(0432) 67-29-80
Вінницька область

Видачу дозволів приведено у відповідність до чинного законодавства України

Видачу дозволів приведено у відповідність до чинного законодавства України

Прийнятою на засіданні Кабінету Міністрів 7 лютого 2018 року постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107» приведено у відповідність до чинного законодавства України «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Удосконалення цього Порядку сприятиме оптимізації дозвільних процедур; скороченню переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів; розширенню переліку таких машин, механізмів, устаткування, експлуатація (застосування) яких може виконуватися суб’єктами господарювання на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці, а також спрощенню надання адміністративних послуг в електронній формі, розширенню перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які можуть виконуватись за декларативним принципом, і поліпшенню умови ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.