(0432) 67-29-80
Вінницька область

Фахівці Держпраці спілкувались з працівниками ТОВ – компанія «Еліт» щодо попередження виробничого травматизму

Фахівці Держпраці спілкувались з працівниками ТОВ – компанія «Еліт» щодо попередження виробничого травматизму

Фахівці Управління Держпраці у Вінницькій області провели нараду з працівниками та посадовими особами ТОВ – компанія «Еліт» з питань дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки для попередження виробничого травматизму.

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки Костянтин Ковальов поінформував присутніх щодо ефективності функціонування системи управління охороною праці підприємства згідно з положенням, затвердженим власником. Наголосив на необхідності виконання вимог законодавства з охорони праці щодо проходження робітниками спеціального навчання і перевірки знань з питань з охорони праці відповідно до «Переліку робіт підвищеної небезпеки». Особливу увагу звернув на наявність дозволів на роботи, об’єкти, машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки.

Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Сергій Рудюк навів дані про травматизм на підприємствах галузі машинобудування в Україні та області за 2016-2017 роки та проаналізував основні причини настання нещасних випадків на виробництві. Було зазначено, що основні профілактичні заходи щодо запобігання травматизму – це безпечність технологічних процесів і обладнання, утримання приміщень, обладнання та утримання засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки

Щодо дотримання «Правил безпечної експлуатації електроустановок» (НПАОП 40.1-1.21-98) присутніх поінформував головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Андрій Романенко. Він зупинився на дотриманні організаційних та технічних заходів, якими досягається безпека робіт в електроустановках, поінформував про правильний допуск працівників до робіт з підвищеною небезпекою та відповідність груп з електробезпеки працівників, повноту і якість інструктажу на робочому місці.

Під час наради було також наголошено на важливості обов’язкового проходження періодичних медичних оглядів з метою визначення професійної придатності працівників, на обов’язку керівництва підприємства щодо забезпечення працівників у повному обсязі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.