gov.ua
Державні сайти України

Управління Держпраці у Вінницькій області

Щодо змін та особливостей подання та заповнення звіту за ф. № 1-ПА

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 та частини четвертої статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», підпункту 6 пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1060 (зі змінами), з метою удосконалення методів організації та порядку збору даних у сфері трудової міграції, що використовуються органами державної влади, Міністерством соціальної політики України виданий наказ від 03.06.2019 № 851 яким затверджена Форма звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» (далі – форма звітності № 1-ПА) заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

У разі наявності у суб’єкта господарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності № 1-ПА подається таким суб’єктом господарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

З 2020 року форма звітності № 1-ПА подається щокварталу міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу (тобто, звіти № 1-ПА з 2019 року подаються щоквартально відповідно до наказу від 03.06.2019 № 851).

У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший після нього робочий день.

Форма звітності № 1-ПА подається в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підпису керівника або уповноваженої ним особи).

Слід зазначити, що у разі якщо юридична особа чи фізична особа підприємець навіть фактично не здійснювали діяльність з посередництва у працевлаштуванні (тобто, не працювали за цим видом діяльності) звітність також необхідно подавати, але показник по працевлаштуванню буде у звіті № 1-ПА відображено як «–».

Під час  проведення інспектором праці перевірки при   виявленні порушення вимог частини першої та частини четвертої статті 53 ЗУ «Про зайнятість населення», яким передбачено, що Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи — підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, несуть відповідальність згідно із законодавством: «У разі неподання або порушення порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним осіб,  складається Акт перевірки у відповідності до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 № 1338 та припис про усунення виявлених порушень у якому зазначається необхідність подання звітності № 1-ПА та строк виконання припису (тобто, строк усунення порушень).

Матеріали проведеної перевірки передаються для розгляду справи про накладення штрафних санкцій. За виявлені порушення навіть у разі виконання вимог припису штраф двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.», наприклад так як мінімальна заробітна плата у 2020 році складає 4723,00 грн. то розмір штрафу, в даному випадку, складатиме 9446,0 грн.

Лариса ПАСІЧНА, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.