(0432) 67-29-80
Вінницька область

Щодо відпусток для звільнених у запас військовослужбовців

Щодо відпусток для звільнених у запас військовослужбовців

Згідно з Укаом Президента України від 16 січня 2020 року№13 (зі змінами) з квітня 2020 року розпочалося звільнення військовослужбовців у запас зі Збройних Сил України. Відповідно у роботодавців виникає ряд запитань щодо працівників, які виконали військовий обов’язок і повертаються на свої робочі місця у період карантину. Наприклад,чи має даний працівник право на щорічну відпустку, якщо до призову він відпрацював лише 1 місяць.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період ,або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, відповідно до статті 119 КЗпП зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Такі самі гарантії встановлено і працівникам, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки»,час , коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Таким чином, працівник після демобілізації має право на щорічну основну відпустку на підприємстві, на якому він працював на час призову. Цим правом працівник може скористатися у будь-який зручний для нього час (у тому числі відразу після демобілізації), а в разі звільнення незалежно від підстав - отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Щоб скористатись даним правом одразу після демобілізації, роботодавець видає відповідний наказ на підставі документів, що засвідчують факт проходження працівником військової служби (довідки про призов на військову службу, копії військового квитка тощо) та його заяви.

Головний державний інспектор Лариса Пасічна.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.