(0432) 67-29-80
Вінницька область

Щодо розрахунку відпускних педпрацівникам ПТНЗ

Щодо розрахунку відпускних педпрацівникам ПТНЗ

У листі від 20 червня 2017 року №1710/0/101-17 Міністерство соціальної політики України надає роз’яснення щодо розрахунку відпускних педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів.

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 (далі - Порядок), та повідомляє.

Пунктом 10 Порядку передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Абзацом третім пункту 10 Порядку встановлено, що у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Рішення про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на 2 тарифні розряди з 2017 року педагогічним працівникам, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів, прийнято постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298». Таке рішення Уряду зумовлено підвищенням престижності праці таких працівників та упорядкування рівня їх оплати.

Зважаючи на викладене, обчислення середньої заробітної плати педагогічним працівникам для визначення розміру коштів для оплати періоду їх відпустки слід проводити з урахуванням абзацу першого пункту 10 Порядку шляхом коригування виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, на коефіцієнт підвищення окладу, який розраховується діленням окладу, який установлений педпрацівнику після підвищення на два тарифні розряди, на оклад, який був у педпрацівника до такого підвищення.

Для викладачів ПТНЗ, які мають навантаження і з предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 N 1392), і одночасно із спеціальних предметів, а оплата їх праці здійснюється частково за кошти освітньої субвенції, частково за кошти місцевих бюджетів і за різними посадовими окладами (ставками заробітної плати), обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру коштів для оплати періоду їх відпустки здійснюється окремо:

  • за години з предметів за стандартом базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням коефіцієнта підвищення окладу на два тарифні розряди і оплачуються за рахунок коштів освітньої субвенції;
  • за години із спеціальних предметів з урахуванням коефіцієнта підвищення розміру окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року (у зв’язку зі зміною розміру I тарифного розряду) і оплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.