(0432) 67-29-80
Вінницька область

Щодо організації безпечного ведення робіт говорили у ТОВ «Синтез-Союз»

Щодо організації безпечного ведення робіт говорили у ТОВ «Синтез-Союз»

Відділом нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Вінницькій області проведено нараду з інженерно-технічними працівниками та посадовими особами ТОВ «Синтез-Союз» щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, організації безпечного ведення робіт на підприємстві для попередження виробничого травматизму.

Головний державний інспектор С.П.Рудюк у ході наради наголосив на необхідності своєчасного проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, підготовці кадрів, проходженні стажування прийнятих на роботу працівників, відповідності освіти керівного складу, професійному доборі тощо.

Окрему увагу Сергій Рудюк приділив наявності дозволів на роботи, об’єкти, машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки. Було наголошено на безпечному виконанні робіт підвищеної небезпеки, необхідності проходження періодичного медичного огляду працівників, використанні засобів індивідуального захисту, здійсненні постійного контролю за дотриманням трудової та виробничої дисципліни серед працюючих.

Присутнім було запропоновано звертатись до Управління Держпраці з будь-яких питань, які виникають у процесі трудової діяльності колективу та стосуються трудових відносин, з тим, щоб не допустити порушень трудового законодавства, попередити виникнення несприятливих умов праці, що можуть призвести до професійних захворювань, запобігти аваріям та нещасним випадкам на виробництві.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.