(0432) 67-29-80
Вінницька область

Щодо надання відпустки не більше 59 календарних днів

Щодо надання відпустки не більше 59 календарних днів

Згідно з частиною п′ятою статті 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. Частиною другою статті 12 Закону передбачено, що невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Разом з тим, якщо працівник з будь-яких причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за кілька попередніх років, він має право використати їх, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

Частиною третьою статті 10 Закону встановлено обмеження щодо загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток (не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів), на які має право працівнику відповідний робочий рік, тобто за один робочий рік.

На випадок, коли працівникові, після використання у відповідному робочому році щорічної відпустки за цей рік, надається невикористана щорічна відпустка за минулий період, зазначене обмеження не поширюється.

Лист Мінсоцполітики України від 08.07.2019 р. №793/0/204-19

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.