(0432) 67-29-80
Вінницька область

Що таке технологічний транспортний засіб і як його зареєструвати

Що таке технологічний транспортний засіб і як його зареєструвати

Мало хто із суб’єктів господарювання може уявити своє життя без навантажувачів. Вони беруть участь у вантажно-розвантажувальних роботах у різних сферах господарської діяльності. Але далеко не кожен власник знає, що навантажувач необхідно зареєструвати, і в подальшому, як безпечно і технічно грамотно його експлуатувати.

Загальні поняття про навантажувачі встановлює ДСТУ 3997-2000 «Автонавантажувачі та електронавантажувачі. Терміни та визначення. Основні поняття», згідно з яким навантажувач – це самохідна машина, призначена для навантаження, розвантаження та штабелювання вантажів.

Навантажувач – машина циклічної дії, що належить до безрейкового долішнього транспорту (технологічних транспортних засобів), обладнана підіймальним механізмом (вантажопідіймачем) і вилами (платформою) або одним із змінних вантажозахоплювальних пристроїв для забезпечення підіймання, транспортування, навантаження та розвантаження, штабелювання та укладання вантажів (Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 р. № 21).

Але як засоби механізації під час вантажно-розвантажувальних робіт можуть використовуватись: засоби малої механізації (штабелеукладач, ручний візок з підйомними пристроями); мобільні транспортно-підйомні машини (автонавантажувач або електронавантажувач; машини напольного транспорту: авто- або електрокар, електровізок), стаціонарне вантажопідйомне устаткування  (мостовий кран, кран-балка, тельфер,таль). Серед засобів механізації для вантажно-розвантажувальних робіт і виконання внутрішньоскладських операцій найбільш поширені навантажувачі, які залежно  від  умов  використання  можуть  бути: сільськогосподарські землерийні, будівельні фронтальні одноківшові або  лопати-навантажувачі, загального призначення для роботи в контейнерних та критих залізничних вагонах, а також інші спеціальні навантажувачі.

Щодо реєстрації навантажувачів, то однією з установ, яка реєструє навантажувачі ( звеніть увагу – тільки той технологічний транспорт, що не підлягає експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування), є Управління Держпраці у Вінницькій області. Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів затверджений ПКМУ від 06 січня 2010 року №8.

Великотоннажний та інший технологічний транспортний  засіб –  великотоннажний автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення  вантажів, транспортування розкривних  порід  і корисних копалин на відкритих гірничих розробках чи ґрунту на будівництві, а також інший механічний транспортний засіб, у тому числі обладнаний спеціальними пристроями чи механізмами, або транспортний  засіб, призначений для руху тільки у поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом (оператором, водієм) і використовується власником для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг), а також для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва.

Реєстрацією технологічного транспортного засобу є здійснення комплексу заходів, пов’язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою та, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.

Юридичні і фізичні особи, іноземні фізичні і юридичні особи, особи без громадянства (що перебувають в Україні на законних підставах), які є власниками технологічних транспортних засобів чи використовують їх на законних підставах, або уповноважені ними особи (далі – власники) зобов’язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання, у тому числі у разі тимчасового ввезення на територію України. У такий же строк власники зобов’язані перереєструвати технологічні транспортні засоби у разі настання обставин, у зв’язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи.

Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, – за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації, у тому числі того, що перебуває у постійному користуванні або оренді юридичної чи фізичної особи.

Експлуатація незареєстрованих технологічних транспортних засобів забороняється.

Перед реєстрацією кожного технологічного транспортного засобу проводиться його державний технічний огляд, про що складається акт технічного огляду і видається талон. Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться щороку.

Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 р. № 9., і є нормативно-правовим актом з охорони праці (НПАОП 0.00-6.01-10).

На технічно несправні технологічні транспортні засоби талони про проходження технічного огляду не видаються. Видача талона про проходження технічного огляду може бути здійснена тільки після усунення несправностей і повторного проведення технічного огляду.

Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника . До заяви додаються наступні документи:

 • копія паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
 • копії документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу;
 • копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи);
 • копії експлуатаційної документації;
 • копії документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;
 • копії свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

До заяви додається також акт технічного огляду та позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

До недавнього часу також додавався сертифікат відповідності на нові технологічні транспортні засоби, але Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 06.05.2015 №451 скасована обов’язкова сертифікація в Україні «Дорожніх транспортних засобів, їх складові частини та приладдя», до яких відносяться технологічні транспортні засоби.

Правомірність придбання або використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджена будь-якими з наведених документів:

 • актом приймання-передачі, виданим підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів або в інших випадках, передбачених законодавством;
 • договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
 • документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;
 • договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації технологічного транспортного засобу за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;
 • вантажною митною декларацією на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України технологічних транспортних засобів, вузлів і агрегатів (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб′єктом господарювання іншому суб′єкту господарювання, вантажна митна декларація для взяття на облік не надається);
 • рішенням уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу;
 • виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;
 • рішенням суду про визначення права власності на технологічний транспортний засіб;
 • договором про спільне володіння, користування у разі отримання технологічних транспортних засобів кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв′язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв′язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;
 • іншими документами, що встановлюють право власності або користування технологічним транспортним засобом.

Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.

На зареєстрований технологічний транспортний засіб видаються свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та номерний знак, що відповідає державному стандарту. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Шановні роботодавці працюйте безпечно і у відповідності з чинним законодавством з охорони праці в Україні.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.