(0432) 67-29-80
Вінницька область

Що необхідно знати роботодавцю при оформленні учнів, слухачів студентів для проходження виробничої практики

Що необхідно знати роботодавцю при оформленні учнів, слухачів студентів для проходження виробничої практики

Оформлення студентів вищих навчальних закладів та учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів для проходженні виробничої практики мають суттєві відмінності.

Так, проходження практики студентами вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) можливе із зарахуванням їх на штатні посади та без зарахування.

Якщо студенти ВНЗ проходять виробничу практику без зарахування на штатні посади, то трудові відносини між практикантом і підприємством (установою, організацією) не виникають. У разі зарахування студента ВНЗ на штатну посаду з ним укладається трудовий договір шляхом оформлення наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та з повідомленням органів Державної фіскальної служби. Оплата праці здійснюється відповідно до норм чинного законодавства згідно із штатним розписом.

Виробниче навчання і виробнича практика на виробництві учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ) здійснюється на підставі «Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 (далі – Порядок № 992).

Відповідно до Порядку № 992 підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, надають учням, слухачам ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі ПТНЗ на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються.

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за №711/12585 та відповідно до пункту 17 Порядку № 992 передбачено, що за фактично виконані учнями, слухачами ПТНЗ виробничих завдань під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до установлених систем оплати праці та укладеного із професійно-технічним навчальним закладом договору.

Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку, з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50% заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Отже, трудові договори із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не укладаються. Тому підстави для повідомлення Державної фіскальної служби відсутні.

Водночас, слід пам’ятати, що керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Лариса ПАСІЧНА, головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.