(0432) 67-29-80
Вінницька область

Семінар-нарада у Шаргороді

Семінар-нарада у Шаргороді

13 вересня 2018 року в актовій  залі Шаргородської райдержадміністрації, за участі посадовців Управління Держпраці у Вінницькій області,  відбулась інформаційно-консультативна  семінар-нарада  з проблемних питань щодо додержання  трудових відносин, вимог законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки, гігієни праці, атестації робочих місць, державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

У семінар-нараді також взяли участь: заступник голови райдержадміністрації М. Гавліцький, заступник начальника управління, начальник відділу з питань правового забезпечення,  автоматизованої обробки інформації управління соціального захисту населення райдержадміністрації А. Мазур, керівники структурних підрозділів  райдержадміністрації, керівники, спеціалісти,  роботодавці  підприємств, установ та організацій району, у тому числі лікувально-профілактичних закладів, закладів торгівлі, фізичні особи-підприємці, представники засобів масової інформації.

У вступному слові заступник  голови райдержадміністрації М. Гавліцький поінформував про  повноваження Управління Держпраці у здійсненні державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, у тому числі щодо дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати, зокрема, про повноваження інспекторів праці.

Головний державний  інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Ю. Славінська інформувала щодо реалізації  ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю відповідно вимог Постанови КМУ від 26.04.2017р. №295.  Також повідомила про розміри штрафних санкцій, які накладаються Управлінням Держпраці за порушення у сфері трудового законодавства.

Заступник начальника відділу АПК та СКС В. Харченко зупинився на питаннях охорони праці. Він  наголосив на необхідності своєчасного проведення навчання та інструктажів з  питань охорони праці, наявності та якості інструкцій за професіями та видами робіт, наявності дозволів на проведення робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, реєстрації технологічного транспорту, розроблення додаткових організаційно-технічних заходів для зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій і аварій, а також профілактики виробничого травматизму.

В.Харченко навів дані про виробничий травматизм тазвернув увагу присутніх на підвищення його рівня в області. Причинами настання нещасних випадків стають, здебільшого, організаційні – недотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Лікар  з гігієни праці відділу з питань гігієни праці А. Ліщун поінформувала про  вимоги щодо санітарно-гігієнічних норм і правил на підприємствах.

На змінах та вимогах законодавства України щодо  проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг та компенсацій працюючим у несприятливих умовах акцентував  увагу головний  державний  інспектор відділу з питань експертизи умов праці  О. Мандриця.

Щодо додержання вимог Закону України від 02.12.2010 року «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» інформувала головний державний інспектор відділу інспекційної діяльності, організаційно-аналітичного забезпечення, експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг С. Яропуд. Зокрема, вона роз’яснила, що державний ринковий нагляд – це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано  передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

С.Яропуд також зазначила, що Управління Держпраці та його територіальні органи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1069 «Про  затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», здійснюють державний ринковий  нагляд за 10 видами продукції.

Підсумовуючи роботу семінар-наради, заступник  голови райдержадміністрації  М. Гавліцький  закликав учасників даного заходу дотримуватися законодавства про працю та охорону праці, додержуватись вимог щодо санітарно - гігієнічних норм і правил на підприємствах.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.