gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Роз’яснення НАДС «Щодо зарахування періоду відсторонення державного службовця до стажу державної служби»

Роз’яснення НАДС «Щодо зарахування періоду відсторонення державного службовця до стажу державної служби»

Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 30.11.2021 № 144-р/з «Щодо зарахування періоду відсторонення державного службовця до стажу державної служби» (для надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки, для присвоєння чергового рангу) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236.

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» НАДС роз’яснює.

Процедура відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків врегульована статтею 72 Закону України «Про державну службу». Таке відсторонення відбувається за рішенням керівника державної служби одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час його здійснення у разі:
• наявності обставин, що дають підстави вважати, що такий державний службовець може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для дисциплінарного провадження;
• впливу на працівників державного органу та інших осіб, зокрема, здійснення протиправного тиску на підлеглих, погрози звільненням з роботи;
• перешкоджання в інший спосіб об’єктивному вивченню обставин вчинення дисциплінарного проступку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановлено керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити, зокрема, відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СОVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СОVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та частини третьої статті 5 Закону України «Про державну службу», крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СОVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СОVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, затверджено перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти СОVID-19. До цього переліку включено, зокрема працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, переважна більшість яких є державними службовцями.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про державну службу» відносини, що виникають у зв’язку із проходженням державної служби регулюється цим Законом.

Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про державну службу» стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

До стажу державної служби зараховуються, зокрема, час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону, а також період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом.

Законодавством про державну службу не передбачено, що період відсторонення від роботи не зараховується до стажу державної служби для встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Таким чином, на думку НАДС, період відсторонення державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 зараховується до стажу державної служби для встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років та надання додаткової оплачуваної відпустки.

Згідно статті 39 Закону України «Про державну службу» ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Відповідно до пункту 9 Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306, період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених відпусток та періоду роботи після виходу з них.

Законодавством про державну службу не передбачено інших періодів, які не зараховуються до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Таким чином, на думку НАДС, період відсторонення державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

 

2021-12-08

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.