(0432) 67-29-80
Вінницька область

Робота відділу з питань гігієни праці щодо охоплення медоглядами працівників за 2017 рік

Робота відділу з питань гігієни праці щодо охоплення медоглядами працівників за 2017 рік

Управлінням Держпраці Вінницької області здійснюється постійний моніторинг за умовами праці, санітарно-побутовим та медичним забезпеченням працівників.

Відділом з питань гігієни праці, з метою збільшення охоплення медичними оглядами працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, були направлені інформаційні листи у всі райдержадміністрації та отримані відповіді про сповіщення керівників підприємств районів з приводу обов’язкового проведення медичних оглядів згідно з Наказом МОЗ України від 26.05.2007 року №246.

За період 2016-2017 років на базі обласної лікарні ім. Пирогова із заступниками головних лікарів та завідуючими поліклінік, лікарями, відповідальними за виконання наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007 р., проведені 2 спільні колегії, де заслуховувались питання медичних оглядів та професійних захворювань.

Було проведено 276 семінарів-нарад на підприємствах області із висвітлюванням питання медоглядів для працівників, які працюють в шкідливих умовах праці, використання засобів індивідуального захисту, а також питання недискримінації за ВІЛ/ СНІД. Наголошувалось на проведенні лабораторних досліджень хімічних факторів у повітрі робочої зони та проведенні інструментальних замірів на робочих місцях для подальшого визначення шкідливих факторів та правильного складання акту визначення категорій працівників, працюючих в шкідливих умовах праці.

За 2017 рік до Управління Держпраці надійшло 1018 заяв на складання акту визначення категорій працівників, що на 485 більше ніж у 2016 році (533 заявки). Опрацьовано 964 акти визначення категорій працівників та погоджено 964 списків працівників. Опрацьовано 808 заключних актів за результатам проведення медичних оглядів (299 за попередній рік). У шкідливих умовах праці працює 26904 особи, з них жінок – 7177.

Охоплення періодичними медоглядами складає 26082 осіб (97%) працівників, з них жінок – 6833 (95% ), що працюють у шкідливих умовах праці.

Професійні захворювання

У ході медичного огляду виявлено 7 осіб з підозрою на професійне захворювання. Протягом 2016-2017 років кількість випадків профзахворювань була відносно стабільна (на рік по 6 випадків).

Підтверджені випадки професійних захворювань у чоловіків зустрічаються в 1,5 раза частіше, ніж у жінок. За останні 2 роки склали 6 випадків проти 4 випадків серед жінок

Оцінюючи розподіл виявлення професійних захворювань за галузями, встановлено, що перше місце посідають професійні захворювання медичних працівників, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я. У міністерствах машинобудування, транспорту та зв’язку, гірничорудне виробництво недержавної форми власності по 1 випадку.

В останні роки кількість професійних захворювань у цій категорії зростає в основному за рахунок туберкульозу у медичних працівників. Найбільш уразливими щодо ризику для здоров’я працюючих є медичні працівники обласної психіатричної лікарні №2, умови праці якої потребують детального вивчення в плані виявлення обставин і причин, що сприяють розповсюдженню даного інфекційного захворювання серед працюючих; забезпечення повного комплексу організаційно-запобіжних, протиепідемічних і профілактичних заходів щодо захисту працівників та санітарно-оздоровчих заходів середовища в якому вони працюють.

У зв’язку з цим, було направлено лист директору департаменту охорони здоров’я, щодо створення комісії для проведення санітарно-гігієнічного обстеження лікувальних установ для перевірки дотримання ними санітарно-протиепідемічних заходів з метою розробки і впровадження  повного комплексу організаційно-запобіжних, протиепідемічних та санітарно-профілактичних заходів в установах області.

Друге місце посідають захворювання від дії фізичних факторів – вібраційна хвороба, а також алергози, пневмосклероз.

Динаміка професійної захворюваності у розрізі регіонів області за 2016-2017роки 

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстровано за останні 2 роки у Вінницькому районі – 5 (всі захворювання на туберкульоз), що від загальної кількості професійних захворювань складає – 57,57%.

Могилів-Подільській, Калинівський райони – по 2 випадки професійних захворювань.

У м. Вінниця – 1 професійне захворювання.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.