(0432) 67-29-80
Вінницька область

Проведено нараду у НВП «Техавто» у формі ТОВ

Проведено нараду у НВП «Техавто» у формі ТОВ

Відділом нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Вінницькій області проведено нараду з інженерно-технічними працівниками та посадовими особами НВП «Техавто» у формі ТОВ щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки для попередження виробничого травматизму.

Головні державні інспектори відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці С.П.Рудюк та А.В.Романенко у ході наради наголосили на своєчасності проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, підготовці кадрів, проходженні стажування прийнятих на роботу працівників, відповідності освіти керівного складу, професійному доборі тощо.

Окрему увагу Сергій Рудюк приділив наявності дозволів на роботи, об’єкти, машини, механізми та устаткування підвищеної небезпеки. Було наголошено на безпечному виконанні робіт підвищеної небезпеки, необхідності проходження періодичного медичного огляду працівників, використанні засобів індивідуального захисту, здійсненні постійного контролю за дотриманням трудової та виробничої дисципліни серед працюючих.

Андрій Романенко поінформував про ризики виробничого травматизму під час експлуатації електрогосподарства, наголосив на необхідності проведення профілактичних заходів на підприємстві. Вказав на причини та фактори, які призводять або можуть призвести до погіршення умов праці.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.