(0432) 67-29-80
Вінницька область

Проект Закону України спрямований на захист прав працівників підприємств-банкрутів

Проект Закону України спрямований на захист прав працівників підприємств-банкрутів

Міністерством соціальної політики України опубліковано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця».

Проект акта розроблено на підставі пункту 119 плану пріоритетних дій Уряду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244, пункту 8 Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 450, пункту 5 Плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 517 від 22.07.2016.

Законопроектом передбачається запровадити посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема шляхом:

  • зобов’язання роботодавця, сплатити працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки;
  • надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плат належної працівникові, на термін більше 15 днів;
  • виплати працівнику компенсації у розмірі середньомісячної заробітної плати за три місяці, що передують місяцю, у якому порушено справу про банкрутство роботодавця чи припиненню трудового договору у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

Законопроектом також передбачається внесення змін та доповнень до законів України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов′язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення виплати компенсації втраченої заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника.

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню конституційних гарантій права працівників на отримання належних їм коштів з оплати праці та відповідатиме частині ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця».

Ознайомитись з тектом законопроекту та взяти участь у його обговоренні можна за адресою: https://www.msp.gov.ua/projects/363/

Додаткові матеріали
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.