(0432) 67-29-80
Вінницька область

Приділили увагу ідентифікації та декларуванню об’єктів підвищеної небезпеки

Приділили увагу ідентифікації та декларуванню об’єктів підвищеної небезпеки

Відповідно до графіка підвищення професійної підготовки посадових осіб Управління Держпраці у Вінницькій області проведено профнавчання, яке провів начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки А.В.Куровський.

Андрій Валерійович поінформував присутніх про діяльність суб’єктів господарювання, пов’язану з об’єктами підвищеної небезпеки, ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки та декларування об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН).

Зокрема, було наголошено, що Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки визначено і затверджено  Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956.

Згідно з п.3 Порядку суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об′єкт, має провести його ідентифікацію, або якщо планується будівництво такого об’єкту.

У разі зміни умов виробництва,  номенклатури небезпечних речовин або їх кількості, внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з ОПН необхідно проводити повторну ідентифікацію. Це є обов’язковим й у випадку будівництва в прилеглих  районах  нових  об’єктів, що вносить зміни у  відомості, наведені в повідомленні про результати ідентифікації ОПН.

Ідентифікація ОПН проводиться в залежності від порогової маси небезпечних речовин, тобто нормативно встановленої маси окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, сумарної маси небезпечних речовин різних категорій.

Включення ОПН до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється протягом 30 робочих днів після подання суб’єктом господарювання до територіального органу Держпраці повідомлення про результати ідентифікації.

Згідно з п.27 Порядку виключення ОПН з Державного реєстру здійснюється за рішенням територіального органу Держпраці на підставі звернення та усіх відповідних  документів,  які мають подаватися суб’єктом господарювання. Така необхідність виникає у випадку змін,  що  призвели  до   зменшення на ОПН сумарної маси небезпечних речовин порівняно з найменшим  нормативом  порогової  маси, або ліквідації, виведенні з експлуатації (списання з балансу) об’єкта підвищеної небезпеки.

Слід зазначити, що суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один ОПН також має розробляти й складати декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки. Декларація  безпеки складається на основі дослідження суб’єктом господарювання ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, що пов’язані з експлуатацією цих об’єктів.

Згідно з Порядком декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки декларація безпеки разом із позитивним висновком експертизи подається відповідним органам державного нагляду та місцевого самоврядування:

  • для ОПН, що на дату набрання чинності цим Порядком експлуатуються або ліквідуються, – протягом року після державної реєстрації об’єкта підвищеної небезпеки;
  • для ОПН, експлуатація яких планується, – разом із заявою для отримання дозволу на експлуатацію.

Експертизу декларації безпеки можуть проводити суб’єкти господарювання  всіх  форм  власності,  що  займаються  науковою й науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об’єктів, у  тому  числі  спеціалізовані експертні організації, акредитовані  відповідно до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу». Експертну організацію для проведення  експертизи суб’єкт господарювання  обирає  самостійно. Але варто наголосити на тому, що експертизу не може проводити експертна організація, яка розробляла декларацію безпеки.

Довідка:

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки – це порядок визначення об’єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних. Такими згідно Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» вважаються  об’єкти, на яких можуть використовуватися або виготовлятися, перероблятися, зберігатися чи транспортуватися небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварій.

Потенційно небезпечний об’єкт – об’єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об′єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.