(0432) 67-29-80
Вінницька область

Превентивний захід з гігієни праці проведено у енергетиків

Превентивний захід з гігієни праці проведено у енергетиків

Лікар відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Вінницькій області А.В.Ліщун провела нараду з посадовими особами СО Вінницькі МЕМ ПАТ «Вінницяобленерго» щодо змін, які відбулися у законодавстві про працю та інших нормативно-правових актах.

Під час заходу була приділена увага забезпеченню обов’язкового проходження медичних оглядів працівниками. Зазначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Лікар Держпраці наголосила на необхідності розробки комплексу заходів та їх виконання щодо запобігання виникненню професійних захворювань та для зниження захворюваності з тимчасової втрати працездатності, забезпечення працівників спеціальним одягом, санітарним одягом та іншими засобами індивідуального і колективного захисту.

Окремо А.В.Ліщун зупинилась на питанні профілактики та недискримінації  за ВІЛ/СНІД. Так, у  ст.2-1 Кодексу законів про працю України зазначено, що наша держава забезпечує рівні права і можливості для всіх працівників, у тому числі, незалежно від підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД. А статтею 25 заборонено при оформленні трудового договору вимагати від осіб, що поступають на роботу, документи, надання яких не передбачено законодавством.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.