(0432) 67-29-80
Вінницька область

Після перевірки знань фахівці Держпраці провели нараду

Після перевірки знань фахівці Держпраці провели нараду

Комісія у складі начальника відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці О.Д.Ковеля та заступника начальника відділу нагляду в АПК та СКС В.В.Харченка провела перевірку знань законодавства України з питань охорони праці, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), НПАОП 01.0-1.01-12 ПОП  у сільськогосподарському виробництві, НПАОП 01.2-1.10-05 ПОП у тваринництві, НПАОП0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Під час перевірки працівники підприємства виявили належний рівень знань і були допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Фахівці Держпраці також провели нараду, у ході якої наголосили на необхідності своєчасного проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій за професіями та видами робіт, підготовці кадрів, проходженні стажування прийнятих на роботу працівників, відповідності освіти керівного складу, професійному доборі тощо.

Було наголошено на безпечному виконанні робіт підвищеної небезпеки, необхідності проходження періодичного медичного огляду працівників, використанні засобів індивідуального захисту, здійсненні постійного контролю за дотриманням трудової та виробничої дисципліни серед працюючих.

Окрему увагу приділено дотриманню інструкцій з охорони праці щодо безпечного виконання робіт, організаційним та технічним заходам, якими  досягається безпека робіт в електроустановках, своєчасному проведенню опосвідчення стану безпеки електроустановок.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.