(0432) 67-29-80
Вінницька область

Під час зустрічі наголошено на чіткому дотриманні вимог НПАОП

Під час зустрічі наголошено на чіткому дотриманні вимог НПАОП

Відділом нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці проведено нараду з посадовими особами та інженерно-технічними працівниками Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, організації безпечного ведення робіт, запобігання виробничому травматизму.

Головний державний інспектор Сергій Рудюк зупинився на стані виробничого травматизму у галузі та нещасних випадках,які мали місце на підприємствах області.

Було наголошено про необхідності посилення відомчого нагляду за чітким дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці та з безпечного виконання будь-яких робіт, особливо з підвищеною небезпекою, розроблення додаткових організаційно-технічних заходів для зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій і аварій, а також профілактики виробничого травматизму.

Під час зустрічі наголошувалось на необхідності посилити контроль за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій, своєчасності проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, підготовці кадрів, проходженні стажування прийнятих на роботу працівників, відповідності освіти керівного складу, професійному доборі тощо.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.