gov.ua
Державні сайти України

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДОГЛЯДІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДОГЛЯДІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Метою попереднього (під час прийняття на роботу), чи періодичного (протягом трудової діяльності), медичного огляду є визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання ним, без погіршення стану здоров’я, професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань тощо.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246 призначений для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (п. З Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 р. № 15).

Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням відносяться до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 5 Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 p. № 263/121).

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.

Для електротехнічного персоналу, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках, встановлена періодичність медичного огляду — один раз на 2 роки.

Роботодавець не лише здійснює контроль за проведенням медичних оглядів у строки, погоджені з закладом охорони здоров’я, але і організовує за свій рахунок проведення медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві працівників, так і для тих, які приймаються на роботу.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.