(0432) 67-29-80
Вінницька область

Перевірили знання з охорони праці у працівників ТОВ «Грін Кул»

 Перевірили знання з охорони праці у працівників ТОВ «Грін Кул»

Комісія під головуванням заступника начальника відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Олександра Морквишена, у складі заступника начальника відділу нагляду в АПК та СКС Віктора Харченка та головного державного інспектора відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці Андрія Романенка провела перевірку знань законодавства України та нормативно-правових актів з питань охорони праці інженерно-технічних працівників ТОВ «Грін Кул», які пройшли навчання у ТОВ «Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат»

Фахівці Держпраці провели нараду, у ході якої наголосили на необхідності своєчасного проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій за професіями та видами робіт, наявності дозволів на проведення робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, підготовці кадрів тощо.

Окрему увагу приділено дотриманню інструкцій з охорони праці щодо безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки,в електроустановках, на висоті, вантажно-розвантажувальних, безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, систем газопостачання, вантажопідіймальних кранів і підіймальних пристроїв.

Було наголошено на необхідності проходження періодичного медичного огляду працівниками, використанні засобів індивідуального захисту, здійсненні постійного контролю за дотриманням трудової та виробничої дисципліни серед працюючих.

Під час перевірки працівники підприємства виявили належний рівень знань з питань охорони праці та промислової безпеки і допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.