(0432) 67-29-80
Вінницька область

Перед перевіркою знань проведено нараду

Перед перевіркою знань проведено нараду

Комісія у складі начальника відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Н.А.Мазур (голова), головного державного інспектора М.В.Чекіни, головного державного інспектора відділу нагляду на виробництві та на об’єктах підвищеної небезпеки К.М.Ковальова провела перевірку знань законодавства та інших нормативно-правових актів про охорону праці посадових осіб та інженерно-технічних працівників підприємств та навчальних закладів Літинського району, які пройшли навчання у ТОВ «Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти».

Спочатку фахівці Держпраці провели нараду для закріплення отриманих знань т а усвідомлення їх важливості. Присутнім було наведено дані про травматизм в агарному секторі України та області за 2017-2018 роки та проаналізовано основні причини настання нещасних випадків на виробництві. Зазначено, що основні профілактичні заходи щодо запобігання травматизму – це безпечність технологічних процесів і обладнання, утримання приміщень, обладнання та засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки.

Також наголошено на необхідності своєчасного проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці, наявності та якості інструкцій за професіями та видами робіт, наявності дозволів на проведення робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, підготовці кадрів, проходження періодичного медичного огляду працівниками, використанні засобів індивідуального захисту тощо.

Навчання проводилось із законодавства України про охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП0.00-1.71-13), Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах  зі зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17) Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12), Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15).

Під час перевірки усі слухачі виявили належний рівень знань нормативно-правових актів про охорону праці.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.