(0432) 67-29-80
Вінницька область

Оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України

Оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання в частині дотримання вимог законодавства про зайнятість населення, працевлаштування осіб з інвалідністю, гігієну праці, визначається періодичність здійснення Державною службою України з питань праці та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю), та визнання такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 р. № 1288» розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до вимог статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та з метою здійснення належного державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства з питань праці шляхом визначення ступеня ризику допущення під час провадження господарської діяльності порушень законодавства про зайнятість населення, працевлаштування осіб з інвалідністю, гігієну праці та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту постанови приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: stasiuk@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 288-33-02.

Проект постанови оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Держпраці: www. dsp.gov.ua (розділ «Діяльність» → підрозділ «Регуляторна діяльність»).

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.