(0432) 67-29-80
Вінницька область

Оприлюднено для обговорення проект наказу Мінсоцполітики

Оприлюднено для обговорення проект наказу Мінсоцполітики

Державною службою України з питань праці оприлюднено проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров’я працівників у робочих зонах»

Проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров’я працівників у робочих зонах» (далі – проект акта) розроблено Державною службою України з питань праці.

Метою розроблення проекту акта є імплементації положень Директиви Ради 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 року про мінімальні вимоги стосовно безпеки та охорони здоров’я на робочому місці (перша окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС) в національне законодавство про охорону праці.

Пропозиції та зауваження до проекту наказу приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою: Державна служба України з питань праці: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua; тел.: 226-20-83, факс 289-55-24.

Проект наказу оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Держпраці: www.dsp.gov.ua (розділ «Діяльність» → підрозділ «Регуляторна діяльність»).

Проект наказу

Мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я працівників у робочих зонах

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу проекта акта

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Довідка щодо відповідності положенням Конвенції

Довідка acquis ЄС

Висновок про гендерну експертизу

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.