(0432) 67-29-80
Вінницька область

Оприлюднено для обговорення регуляторний акт

Оприлюднено для обговорення регуляторний акт

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту» (далі – проект акта) розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо імплементації відповідних положень acquis ЄС до законодавства України з метою забезпечення повної адаптації Технічного регламенту засобів індивідуального захисту до Регламенту (ЄС) № 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 09 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту, що скасовує Директиву 89/686/ЄЕС.

Пропозиції та зауваження до проекту наказу приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою: Державна служба України з питань праці: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14, e-mail: dsp@dsp.gov.ua; тел.: 226-20-83, факс 289-55-24.

Проект наказу оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Держпраці: www.dsp.gov.ua (розділ «Діяльність» → підрозділ «Регуляторна діяльність»).

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Проект Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

Додаток I

Додаток II

Додаток ІІІ

Додаток ІV

Додаток V

Додаток VІ

Додаток VІІ

Додаток VІІІ

Додаток ІX

Додаток X

Пояснювальна записка

Аналiз регуляторного впливу Технiчного регламенту засобів індивідуального захисту

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.