(0432) 67-29-80
Вінницька область

Очікується зменшення кількості дозвільних документів

Очікується зменшення кількості дозвільних документів

Державна служба України з питань праці оприлюднила обґрунтування розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107» розроблено Державною службою України з питань праці відповідно до Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі –

Закон № 835-VIII) та на виконання пунктів 7 та 8 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р.

Проект акта передбачає оптимізацію дозвільних процедур; скорочення переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволів; розширення переліку таких машин, механізмів, устаткування, експлуатація (застосування) яких може виконуватися суб’єктами господарювання на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці.

Основними нормативними актами у цій сфері правового регулювання є:

Конституція України;

закони України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», від 14 жовтня 1992 р. № 2695-XII «Про охорону праці», від 19 травня 2011 р. № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

З метою врегулювання розбіжностей в позиціях щодо проекту посадовими особами Держпраці проведено низку узгоджувальних процедур, консультацій, нарад, робочих зустрічей за участю представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України, Державної регуляторної служби України, Національного агентства з акредитації України, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі «Федерація роботодавців гірників України», Державного підприємства «Київський експертно-технічний центр Держпраці», Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт».Під час опрацювання проекту акта вжито вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей та враховано позиції як державних органів, так і соціальних партнерів та експертів.

Також проведено декілька нарад та зустрічей під головуванням директора департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України Кузового Ю. В., на яких сторони досягли спільної позиції.

На нараді було обговорено очікуване зменшення дозвільних документів у сфері виконання робіт, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та перехід на декларативний принцип. Зміни, що готуються до відповідної постанови Кабінету Міністрів України № 1107, передбачають: якщо декларація буде складена роботодавцем на підставі аудиту, проведеного експертними організаціями, таке підприємство не включатиметься без вагомих підстав до плану перевірок Держпраці.

Отже, прийняття зазначеного проекту акта сприятиме оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний принцип провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), зменшення кола роботодавців, яким необхідно отримувати дозвіл Держпраці, та розширення кола суб’єктів господарювання, які можуть експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства про охорону праці; спрощенню процедури видачі дозволів та розширенню повноважень територіальних органів Держпраці щодо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Разом з тим в контексті євроінтеграції, імплементації європейського права у законодавство України та реалізації державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності в Україні для Держпраці важливим є дотримання таких принципів, як збереження життя та здоров’я працівника, задіяного у виробничому процесі, оцінка стану умов праці на виробництві шляхом проведення аудиту, добровільне страхування роботодавцями своєї відповідальності та відповідальності учасників процесу за створення безпечних умов праці. Подальше законодавче закріплення цих принципів дозволить повністю відмовитися від отримання дозволів та перейти на декларативний принцип.

Окрім того, декларативний принцип передбачає також можливість укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків завданої шкоди та не звільняє від кримінальної відповідальності за завдану шкоду життю чи здоров’ю людини.

Проект акта направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи. Після отримання відповідного висновку документ буде подано до Міністерства соціальної політики України з метою внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.