(0432) 67-29-80
Вінницька область

Неповнолітні на підприємстві: дотримання правил організації виробничої практики та роботи

Неповнолітні на підприємстві: дотримання правил організації виробничої практики та роботи

З листа до редакції «Електронного журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці»: «На підприємстві, яке займається виробництвом залізобетонних виробів, виробничу практику проходять студенти, які ще не досягли повноліття. Відповідно до трудового законодавства є певні обмеження щодо їх роботи. Які нині встановлені вимоги до роботодавця для забезпечення роботи під час виробничої практики? Та які посади дозволено законодавством займати неповнолітнім?»

Трудовим законодавством України для охорони здоров’я працівників, які не досягли вісімнадцяти років, встановлено певні обмеження. Тож, приймаючи на роботу неповнолітніх, роботодавець повинен забезпечити їм гарантовані права та умови праці. Так, відповідно до статті 189 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) кожен суб’єкт господарювання повинен вести спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.

Прийняття на роботу неповнолітнього

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює (ст. 188 КЗпП; ст. 21 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III; далі — Закон № 2402).

Статтею 197 КЗпП передбачено працездатній молоді після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше 2 років. Молодим спеціалістам надається робота за фахом на період не менше 3 років.

Працевлаштування молодих спеціалістів визначає Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 992.

Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях та Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 № 20.

Перше робоче місце — місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби (ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII).

  • Усю статтю повністю, з роз’ясненням питань професійного навчання та вимог щодо організації виробничої практики, медичного огляду та дієздатності, обмеження залучення до праці на важких роботах та із шкідливими умовами, норм ручного підіймання вантажів тощо, ви можете прочитати на сайті «Електронного журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці» за адресою: http://m.esop.mcfr.ua
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.