(0432) 67-29-80
Вінницька область

Найголовніші цінності – збереження працездатності, здоров’я та життя людей

Найголовніші цінності – збереження працездатності, здоров’я та життя людей

Головний державний інспектор сектору з питань експертизи умов праці Олег Мандриця провів нараду з працівниками та посадовими особами ТОВ «АГРАРНИК і К» (с. Подорожна Хмільницького району) щодо змін, які відбулися в законодавстві про працю та інших нормативно-правових актах, зокрема, що стосується проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Олег Мандриця поінформував присутніх, на яких робочих місцях потрібно проводити атестацію. Так, положенням про Державну службу України з питань праці передбачено здійснення контролю за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться не рідше одного разу на 5 років. Якщо атестація робочих місць за умовами праці не проведена, працівники, що працюють в шкідливих умовах, втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Робоче місце вважається атестованим з дати видання наказу підприємства  «Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Керівник підприємства несе відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення.

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Перелік робочих місць з пільговим пенсійним забезпеченням затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.

Разом з тим, слід зауважити, що за результатами атестації робочих місць визначається не лише право працівників на відповідні пільги, а й розробляються заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників, у т. ч. організаційні, технічні, економічні та соціальні заходи, передбачені колективним договором щодо поліпшення умов трудової діяльності на виробництві. Також за рахунок коштів роботодавців можуть встановлюватись інші пільги та компенсації, не передбачені законодавством.

Фахівець Держпраці окремо порушив питання офіційного працевлаштування. Розпові учасникам наради про переваги легального працевлаштування, своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю. Нагадав про нові розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю, що діють з 1 січня 2019 року.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.