(0432) 67-29-80
Вінницька область

Нарада щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил

Нарада щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил

Заступник начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Вінницькій області Світлана Юревич провела нараду з посадовими особами ТОВ «Екогаз Енерджі» щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил на підприємстві.

Фахівець Держпраці наголосила на важливості обов’язкового проходження періодичних медичних оглядів з метою визначення професійної придатності працівників. Так, відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Особлива увага зверталась на обов’язок керівництва підприємства забезпечувати працівників у повному обсязі спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту задля збереження життя і здоров’я працівників.

Під час наради також говорили про дотримання правил і вимог з гігієни праці, стан санітарно-побутового забезпечення, проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактику та недискримінацію за ВІЛ/СНІД тощо.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.