(0432) 67-29-80
Вінницька область

Наголошено на необхідності розроблення та впровадження заходів щодо профілактики травматизму

Наголошено на необхідності розроблення та впровадження заходів щодо профілактики травматизму

Відділом нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Вінницькій області проведено превентивний захід з посадовими особами та інженерно-технічними працівниками ПП «Ларіс» щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці для попередження травматизму.

Головний державний інспектор Сергій Рудюк провів аналітичний огляд виробничого травматизму на підприємствах області у 2016-2017 роках та розглянув основні причини виробничого травматизму.

У ході наради наголошено на необхідності розроблення та впровадження заходів щодо профілактики травматизму, посилення контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на підприємстві, забезпеченні дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, чіткому визначенні функцій, обов’язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування механізмів та устаткування з відображенням у посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці та посиленні контролю за організацією і проведенням медичних оглядів працівників певних категорій.

Головний державний інспектор Андрій Романенко наголосив на дотриманні вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та загострив увагу присутніх на складанні та оформленні наряду допуску, проведенні інструктажу перед початком роботи, електротехнічних та механічних випробовувань, підготовці робочого місця, використанні засобів захисту та їх зберіганні.

Також посадові особи Управління надали роз’яснення присутнім щодо проведення медичних оглядів працівників певних категорій та порядку їх проведення.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.