(0432) 67-29-80
Вінницька область

На порядку дня – дотримання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

На порядку дня – дотримання Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

21 листопада в Управлінні Держпраці у Вінницькій області проведено семінар-нараду з керівниками служб охорони праці будівельних організацій та координаторами з питань охорони праці щодо дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки у будівельній галузі, зокрема, на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Провели нараду перший заступник начальника Управління Держпраці Володимир Боковець, заступник начальника відділу нагляду на будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку Олександр Морквишен і головний державний інспектор Сергій Головащенко.

Володимир Боковець звернув увагу присутніх і наголосив на необхідності суворого дотримання НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 року №1050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2017 року за №1111/30979.

Відповідно до цього нормативно-правового акту, замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити в Управління Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт.

Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Також було акцентовано увагу, що має бути призначений координатор з питань охорони праці ще на стадії розроблення проектної документації на будівництво. Координатор – це компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у розділі IV «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».

На посаду координатора з охорони праці в будівельній галузі має право претендувати особа, що пройшла кваліфікацію та отримала посвідчення про навчання з правом сертифікації і підтвердженням кваліфікації інженера з охорони праці.

На завершення семінар-наради учасники отримали від фахівців Держпраці рекомендації щодо виконання вимог НПАОП 45.2-7.03-17 та вичерпні відповіді на запитання, що їх цікавили.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.