(0432) 67-29-80
Вінницька область

На нараді наголошувалось на запобіганні виникненню професійних захворювань

На нараді наголошувалось на запобіганні виникненню професійних захворювань

Лікар відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Вінницькій області А.В.Ліщун провела нараду з посадовими особами ТОВ «Гніваньський гранітний кар’єр» щодо змін, які відбулися у законодавстві про працю та інших нормативно-правових актах, і стосуються гігієни праці.

Під час заходу була приділена увага забезпеченню обов’язкового проходження медичних оглядів працівниками. Зазначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Лікар Держпраці наголосила на необхідності розробки комплексу заходів та їх виконання щодо запобігання виникненню професійних захворювань та для зниження захворюваності з тимчасової втрати працездатності, забезпечення працівників спеціальним одягом, санітарним одягом та іншими засобами індивідуального і колективного захисту.

Окремо А.В.Ліщун зупинилась на питанні профілактики та недискримінації  за ВІЛ/СНІД. Важливо відзначити, що законодавство України не передбачає обов’язкового дослідження на ВІЛ для жодної з категорій претендентів на роботу і для жодної з категорій працюючих. Отже, наявність ВІЛ-інфекції не може бути основою для відмови людині у прийнятті на роботу або підставою для її звільнення з роботи.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.