(0432) 67-29-80
Вінницька область

Фундаментальна основа безпеки праці – систематичне підвищення рівня знань

Фундаментальна основа безпеки праці – систематичне підвищення рівня знань

Відділом нагляду в машинобудуванні та енергетиці Управління Держпраці у Вінницькій області проведено нараду з інженерно-технічними працівниками та посадовими особами ТОВ ВП «Маріо» щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, організації безпечного ведення робіт на підприємстві для попередження виробничого травматизму.

Заступник начальника відділу О.П.Куцик поінформував присутніх щодо ефективності функціонування системи управління охороною праці підприємства згідно з положенням, затвердженим власником. Наголосив на необхідності виконання вимог законодавства з охорони праці щодо проходження робітниками спеціального навчання і перевірки знань з питань з охорони праці відповідно до «Переліку робіт підвищеної небезпеки» та своєчасного проходження медичних оглядів.

Головний державний інспектор А.В.Романенко зосередив увагу на дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів під час експлуатації електрогосподарства, а саме: призначення відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства; наявність посадових та експлуатаційних інструкцій; ведення журналу перевірки знань ПБЕЕС; список електротехнічних працівників; перелік робіт, що виконуються за нарядами та по розпорядженню; журнал обліку електроінструмента; журнал обліку засобів захисту.

Головний державний інспектор С.П.Рудюк навів дані про травматизм на підприємствах галузі машинобудування в області за 2016-2017 роки та проаналізував основні причини настання нещасних випадків на виробництві. Було зазначено, що основні профілактичні заходи щодо запобігання травматизму – це безпечність технологічних процесів і обладнання, утримання приміщень, обладнання та утримання засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Також було зазначено, що навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці – це один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною праці та забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.