(0432) 67-29-80
Вінницька область

Фахівцям з пенсійного забезпечення про особливості експертизи умов праці

Фахівцям з пенсійного забезпечення про особливості експертизи умов праці

Головний державний інспектор сектору з питань експертизи умов праці Олег Мандриця взяв участь у проведенні навчання за професійною програмою для фахівців з пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, яке проводиться у Вінницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Олег Мандриця у своєму виступі висвітлив особливості зарахування до пільгового стажу періодів роботи за Списком №1 та Списком №2 за результатами атестації робочих місць.

Фахівець Держпраці поінформував присутніх, які робочі місця підлягають проведенню атестації. Зокрема, положенням про Державну службу України з питань праці передбачено здійснення контролю за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться не рідше одного разу на 5 років. Якщо атестація робочих місць за умовами праці не проведена, працівники, що працюють в шкідливих умовах, втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Робоче місце вважається атестованим з дати видання наказу підприємства  «Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Керівник підприємства несе відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення.

Правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Перелік робочих місць з пільговим пенсійним забезпеченням затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.

Пільговий стаж має бути підтверджений відповідно до законодавства (уточнюючою довідкою підприємства за весь час роботи в шкідливих умовах і за період роботи після 21.08.1992 р. – наказом про результати атестації робочого місця).

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.