(0432) 67-29-80
Вінницька область

Фахівці Держпраці провели онлайн-прийом для громадян Одеської області

Фахівці Держпраці провели онлайн-прийом для громадян Одеської області

Держпраці провела онлайн-прийом для жителів Одещини. Мешканці міста та області 17 липня звернулися до Головного управління Держпраці в Одеській області та порушили перед фахівцями Служби питання, що стосувались Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, а також з’ясували питання трудових відносин.

Начальник служби охорони праці ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» Дмитро Черненко звернувся до заступника начальника управління інспекційної діяльності Держпраці Олега Гнатюка з питанням: «Відповідно до вимог п.33 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, одним із зобов’язань комісії (спеціальної комісії) передбачено складання актів за формою Н-1 (тимчасових актів за формою Н-1 у разі їх складення). Враховуючи вимоги п. 37 Порядку, я так розумію, що тимчасові акти за формою Н-1 складаються тільки в разі проведення спеціального розслідування.

Прошу роз’яснити, чи складаються тимчасові акти за формою Н-1 в разі проведення «звичайного» розслідування нещасного випадку комісією підприємства за участю представника робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку?»

Олег Гнатюк зазначив, що вимоги пункту 33 Порядку щодо обов’язків комісії з розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві, зокрема складання тимчасових актів за формою Н-1, поширюються як на комісію, утворену роботодавцем, так і на комісію, утворену Держпраці або її територіальним органом (спеціальну комісію), якщо інше не зазначено в окремих пунктах Порядку.

Зокрема, одним з  обов’язків комісії (спеціальної комісії), встановлених вказаним вище пунктом Порядку, є складання актів за формою Н-1 (тимчасових актів за формою Н-1 у разі їх складення) згідно з додатком 11 у кількості, визначеній рішенням комісії (спеціальної комісії).

Водночас, пунктом 37 Порядку визначено, що у разі продовження строку спеціального розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) за наявності обставин, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнаються пов’язаними з виробництвом, спеціальною комісією протягом 10 робочих днів після продовження строку спеціального розслідування у разі потреби можуть бути складені та підписані тимчасові акти за формою Н-1 на потерпілого (потерпілих) для здійснення страхових виплат, що затверджуються керівником органу, який утворив спеціальну комісію.

Таким чином, правом складання тимчасових актів за формою Н-1, згідно з даним пункту Порядку, наділена лише спеціальна комісія з розслідування нещасних випадків.

Головний спеціаліст відділу з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю Вадим Бондар надав кваліфіковану відповідь на запитання  директора ТОВ «Учбовий центр «Спеціаліст» Анни Яріни щодо повного переліку підстав для звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Він роз’яснив, що  трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

10) призову або мобілізації власника – фізичної особи під час особливого періоду;

11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1,2 6 допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, крім звільнення  нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Фахівці Держпраці, а також начальник Головного управління Микола Калайда, який брав участь у онлайн-прийомі, подякували представникам підприємств Одеси та області за активну громадську позицію стосовно зменшення та уникнення кількості нещасних випадків на виробництві, а також щодо необхідності підняття питань трудового законодавства  в регіоні.

Наприкінці прийому було повідомлено, що з актуальних питань трудового законодавства громадяни і суб’єкти господарювання України можуть звертатися на «гарячу лінію» Держпраці за тел.: (044) 288-10-00.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.