(0432) 67-29-80
Вінницька область

ДП «ГНМЦ» запрошує на навчання з питань охорони праці

Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр» проводить з 2 по 6 квітня 2018 року навчання з питань охорони праці для керівників та викладачів  кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, керівників і штатних викладачів  галузевих навчальних центрів.

Навчальною програмою передбачено розгляд наступних питань:

 • Сучасний стан охорони праці в Україні. Аналіз виробничого травматизму.
 • Реформування системи охорони праці, гігієни праці, атестації робочих місць.
 • Реформування системи технічного регулювання. Технічні регламенти.
 • Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне та європейське законодавство з охорони праці. Імплементація законодавстваЄС в сфері охорони праці.
 • Нове у системі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини з найманими працівниками.
 • Сучасні підходи щодо менеджменту та лідерства в світі.
 • Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів.
 • Огляд та порівняльна характеристика вимог стандартів ДСТУ ISO 9001:2015, OHSAS 18001, OHSAS 18002, ILO-OSH:2001. Методологія оцінки ризику на робочому місці.
 • Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
 • Система професійної психофізіологічної експертизи (ПФЕ) працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.
 • Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань Надання домедичної допомоги.
 • Нове в законодавстві з питань електробезпеки та пожежної безпеки.
 • Сучасні підходи щодо підвищення ефективності педагогічної діяльності викладача. Викладання курсу з охорони праці у вищих начальних закладах.

До проведення навчання будуть запрошені представники Держпраці, Мінекономрозвитку України, Федерації профспілок України, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, Української військово-медичної академії та інших навчальних закладів.

Усі учасники отримають матеріали навчання та після успішної перевірки знань відповідні посвідчення.

Заявки щодо участі у навчанні просимо надсилати до 30 березня 2018 року на бланку підприємства за наведеною формою на адресу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-а, тел./факс (044)453-75-96, e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua.

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.