(0432) 67-29-80
Вінницька область

До уваги роботодавців!

До уваги роботодавців!

4.09.2018 року введений в дію спільний Наказ Мінсоцполітики та МОЗ від 29.05.2018  № 784/1012 «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2018 р. за № 905/32357), яким встановлено новий механізм атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Відтак, право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу надається виключно лабораторіям, які внесені до Реєстру «Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті Держпраці.

До уваги лабораторій для набуття права проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу!

Яким вимогам мають відповідати лабораторії, що можуть проводити дослідження ?

Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:

- мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;

- мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;

- проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров′я України від 08 квітня 2014 року № 248.

Згідно з п.5 Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для визнання лабораторії атестованою уповноважений представник лабораторії (фізична особа – підприємець) особисто або рекомендованим листом подає до Держпраці або її територіального органу :

1) заяву про визнання лабораторії атестованою на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 1);

2) перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу, які досліджуватиме лабораторія (додаток 2);

3) відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу (додаток 3);

4) відомості про придбання лабораторією реактивів для дослідження відповідних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

5) відомості про кадрове забезпечення лабораторії (додаток 4);

6) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями, в яких розміщується лабораторія.

Лабораторії, акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», у спосіб, визначений пунктом 5 цього Порядку, для визнання їх атестованими подають заяву та копію атестата про акредитацію.

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.