(0432) 67-29-80
Вінницька область

77 працівників загинули під час виконання робіт на висоті

77 працівників загинули під час виконання робіт на висоті

Державна служба України з питань праці звертає увагу роботодавців і працівників, що за 10 місяців 2018 року в Україні під час виконання робіт на висоті травмовано 194 працівники, з них – 77 смертельно. Зокрема у сферах:

 • сільське господарство та соціально культурна сфера – 61 випадок, у тому числі 18 смертельно травмованих працівників;
 • будівництво та промисловість будівельних матеріалів – 44 випадки, у тому числі 25 смертельно травмованих працівників;
 • машинобудування та металургійна промисловість – 29 випадків, у тому числі 11 смертельно травмованих працівників;
 • енергетика та ЖКГ – 16 випадків, у тому числі 7 смертельно травмованих працівників.

3 метою профілактики виробничого травматизму та зменшення кількості випадків травмування працівників під час виконання робіт на висоті, Управління Держпраці нагадує суб’єктам господарювання, що роботи, які виконують на висоті понад 1,3 м, та верхолазні роботи входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, якою суб’єкт господарювання повідомляє адміністратору або представнику відповідного дозвільного органу (Управління Держпраці у Вінницькій області) про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Роботи на висоті – роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є пояс запобіжний лямковий (ПЛ) або пояс запобіжний безлямковий (ПБ);

Роботи верхолазні - роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин, трапів, установлених на конструкціях, робочих платформ підйомників і механізмів, у безопорному просторі тощо на висоті 5 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу; основним засобом індивідуального захисту під час виконання верхолазних робіт є запобіжний пояс ПЛ

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі – Правила) поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об`єктів.

До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років, та які пройшли:

 • професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за 18/554;
 • медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за 136/345;
 • спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.36-05);
 • навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04).

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

 • забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
 • виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
 • застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
 • уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров`я працівників, які виконують роботи на висоті.

На кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі нарядів (розпоряджень).

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.