(0432) 67-29-80
Вінницька область

Нормативно правові акти

 Нормативно-правові акти з питань запобігання корупції

   Закони України

1

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб

23.03.2017

№ 1975-VIII

2

Про державну службу

10.12.2015 № 889-VIII

3

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

10.11.2015 № 772-VIII

4

Про Національне антикорупційне бюро України

14.10.2014 № 1698-VII

5

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

14.10.2014 № 1699-VII

6

Про запобігання корупції

14.10.2014 № 1700-VII

7

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

18.10.2006 № 253-V

8

Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

18.10.2006 № 252-V

9

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції

18.10.2006 № 251-V

10

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

16.03.2005 № 2476-IV

 Конвенції

1

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції

31.10.2003

2

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191)

15.05.2003

3

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

04.11.1999

4

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)

27.01.1999

 Постанови Кабінету Міністрів України

1

Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції

23.08.2017 № 576-р

2

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців

11.02.2016 № 65

3

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

29.04.2015 № 265

4

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

25.03.2015 № 171

5

Питання запобігання та виявлення корупції

04.09.2013 № 706

6

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

16.11.2011 № 1195

 Наказ Міністерства юстиції України

1

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

11.01.2012 № 39/5

 Накази Національного агентства України з питань державної служби

1

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

05.08.2016 № 158

2

Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

27.03.2014 № 40

 Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

1

Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи

02.03.2017 № 75

2

Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10.02.2017 № 56

3

Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

02.12.2016 № 126

4

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

07.10.2016 № 74

5

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

06.09.2016 № 19

6

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

06.09.2016 № 20

7

Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

18.08.2016 № 1

8

Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи

28.07.2016 № 1

9

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

10.06.2016 № 2

10

Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10.06.2016 № 2

11

Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10.06.2016 № 3

12

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10.06.2016 № 3

13

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

10.06.2016 № 3

 

 

 

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.