(0432) 67-29-80
Вінницька область

Нормативно правові акти

 

Закони України

1

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

16.03.2005 № 2476-IV

2

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції

18.10.2006 № 251-V

3

Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

18.10.2006 № 252-V

4

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

18.10.2006 № 253-V

5

Про запобігання корупції

14.10.2014 № 1700-VII

6

Про Національне антикорупційне бюро України

14.10.2014 № 1698-VII

7

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

10.11.2015 № 772-VIII

8

Про державну службу

10.12.2015 № 889-VIII

9

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб

23.03.2017 № 1975-VIII

10

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

17.03.2020 № 530-IX

11.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

06.12.2019 № 361-IX

 

Конвенції

1

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)

27.01.1999

2

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією

04.11.1999

3

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191)

15.05.2003

4

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції

31.10.2003

 

Акти Кабінету Міністрів України

1

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

16.11.2011 № 1195

2

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

25.03.2015 № 171

3

Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції

23.08.2017 № 576-р

4

Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

02.09.2020 № 781

5

Деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції

29.10.2020 № 1363-р

 

Накази Міністерства юстиції України

1

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав

23.03.2012 № 448/5

2

Деякі питання проведення антикорупційної експертизи

18.03.2015 № 383/5

 

Акти Національного агентства з питань запобігання корупції

1

Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

10.06.2016 № 2

2

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

17.06.2016 № 2

3

Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи

28.07.2016 № 1

4

Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

18.08.2016 № 1

5

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

06.09.2016 № 19

6

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

06.09.2016 № 20

7

Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

02.12.2016 № 126

8

Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи

02.03.2017 № 75

9

Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження

08.12.2017 № 1379

10

Про затвердження Порядку видачі та обліку сертифікатів учасників навчань (тренінгів), що проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції, та зразка бланка Сертифіката учасника навчання (тренінгу), що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції

02.02.2018 № 117

11

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

09.02.2018 № 166

12

Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3

12.12.2019 № 168/19

13

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

17.03.2020 № 100/20

14

Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

17.03.2020 № 102/20

15

Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах

24.03.2020 № 112/20

16

Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

02.04.2020 № 127/20

17

Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

15.04.2020  № 144/20

18

Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції

04.05.2020 № 167/20

19

Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції

27.05.2020 № 223/20

20

Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції

29.07.2020 № 325/20

21

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

15.09.2020 № 408/20

  

Рішення Конституційного суду України

1

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 65 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України „Про запобігання корупції“, пункту 2 розділу II „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб“

06.06.2019 № 3-р/2019

2

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України

27.10.2020 № 13-р/2020

 

«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці...» Стаття 43 Конституції України.